Priser hos Anette & Jens Werner Dans i Værløse

Priserne er pr. person pr. måned. Der betales i 3 rater på følgende datoer: 1/9 - 1/12 - 1/3

Betalt kontingent kan ikke flyttes til en anden periode!

Hvis du ønsker at deltage i turneringer og konkurrencer skal du minimum være tilmeldt 2 hold om ugen!

Prøvetime​

Gratis

Du sikrer dig kun en plads på holdet

 ved tilmelding til holdet

Børn - JUNIORer - Teenagere

Kr. 425,-

Varighed: 45 minutter

Pris er pr. person pr. måned

Pardans / festdans​

Kr. 495,-

Varighed: 50 minutter

Pris er pr. person pr. måned

Hit Fit​

Kr. 1199,-

Hold øje med tilbudsprisen på kr. 599,-. Perioden kører af 10 uger ad gangen! Klik på det ønskede hold for at se om der er tilbud!

Hit Fit

Kr. 125,-

Pris pr. gang pr. person

Fredagsteknik

Kr. 150,-

Varighed: 60 minutter

Pris er pr. person​

Søndags dancecafé​

Kr. 150,-

Varighed: 90 minutters træning

Pris er pr. gang og pr. person

Arrangementer​

Efter aftale!

Privatlektioner / Brudevals / Polterabend / Firma- og fødselsdagsarrangementer /  Vild Med Dans arrangement

DANSESÆSON 2022/2023

MED START DEN 3. SEPTEMBER 2022

OBS: 9 måneders dans pr. sæson, der betales over 3 rater:

1. rate: september + oktober og november 2022 (betales 1. september 2022)

2. rate: december 2022 + januar og februar 2023 (betales 1. december 2022)

3. rate: marts + april og maj 2023 (betales 1. marts 2023)

Tilmelding hos os er muligt HELE sæsonen, og du betaler selvfølgelig først fra den måned, som du melder dig ind.

Du sikrer din plads ved at indbetale 1. rate, som er månederne, september, oktober, og november 2022.

F.eks. Minidisco:

1. rate: 3 måneder x 425 = KR. 1.275,-

Det er dog muligt at betale pr. måned, men kun hvis der betales kontant på danseskolen.​

Bestemmelser vedrørende udmeldelse

Anette & Jens Werner Dans har en eksklusiv udmeldelsesprocedure. ​Ved en evt. udmeldelse er der løbende måned + 2 mdrs opsigelsesfrist samt at alle foretaget indbetalinger kan ikke refunderes.

Endvidere skal evt. restance betales til Anette & Jens Werner Dans.

Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk.​ Kontingentet kan aldrig tilbagebetales.

Søskende-/familierabat

Hvis flere i samme familie går til dans, betales fuld pris på det første hold, hvorefter der på øvrige/billigste hold gives

- 10 % RABAT​

Rabat ved deltagelse på flere hold

Hvis samme person/par deltager på flere hold ydes -20 % rabat på billigste hold

1. hold: Fuld pris

Øvrige hold: - 20 % RABAT

OBS! Man kan kun benytte én af ovenstående rabatter.

OBS! Der ydes ikke yderligere rabatter på Hit Fit hold!

KONTINGENT BETALES RETTIDIGT. VED EVENTUEL RYKKERSKRIVELSE PÅLÆGGES GEBYR KR. 100,00.​​

Flexordning

Generelt tilmelder eleven sig et bestemt hold på en bestemt dag og skal som udgangspunkt følge dette hele sæsonen. Hos Jens Werner Dans tilbyder vi - som en ekstra service - at eleven kan få mulighed for at "flexe" til et tilsvarende hold/niveau en anden dag i samme uge.


Det forudsætter dog at eleven sender en mail til Jens Werner Dans og efterspørger denne mulighed og det så eventuelt bliver bekræftet, hvis der er plads på holdet.

Ved sygdom eller ferie, refunderes kontingentet ikke

Ved force majeure, som eksempelvis CoVid-19, refunderes kontingentet ikke, men så vidt det er muligt, forlænges sæsonen med de manglende lektioner.

Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer.

TILMELD DIG HER >>

Tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 11 - 15

Telefon: 21 91 26 39

E-mail: jens.werner@tdcadsl.dk 

Så du kan stille op i diverse turneringer og ​ konkurrencer.