Udvalg af videoer

PRISER HOS ANETTE & JENS WERNER DANS I VÆRLØSE

Priserne er pr. person pr. måned. Der betales i 3 rater på følgende datoer: 1/9-23  / 1/12-23 /  1/3-24

Betalt kontingent kan ikke flyttes til en anden periode!

Hvis du ønsker at deltage i turneringer og konkurrencer skal du minimum være tilmeldt 2 hold om ugen! Husk der er rabat på nr. 2 hold.

Betalt kontingent kan ikke flyttes til anden periode. Koda/Gramex afgiften er obligatorisk og er inkl. jeres kontingent.

DANSESÆSON 2023 / 2024

MED START DEN 3. SEPTEMBER 2023

OBS: 9 måneders dans pr. sæson, der betales over 3 rater:

1. rate: september + oktober og november 2023 (betales ved tilmelding)

2. rate: december 2023 + januar og februar 2024 (betales 1. december 2023)

3. rate: marts + april og maj 2024 (betales 1. marts 2024)

Du sikrer din plads ved at indbetale 1. rate, som er månederne, september, oktober, og november 2023.

F.eks. Minidisco:

1. rate: 3 måneder x 425 = KR. 1.275,-

Bestemmelser vedrørende udmeldelse

Anette & Jens Werner Dans har en eksklusiv udmeldelsesprocedure. Ved en evt. udmeldelse er der løbende måned + 2 mdrs opsigelsesfrist samt at alle foretaget indbetalinger kan ikke refunderes.

Endvidere skal evt. restance betales til Anette & Jens Werner Dans.

Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk. Kontingentet kan aldrig tilbagebetales.

Tilmelding er mulig i løbet af hele dansesæsonen, dog betales hele den rater du tilmelder dig i, ellers kan man vente med at starte til den 1/12 eller 1/3 som er dato for 2 & 3 rate . 

Søskende-/familierabat

Hvis flere i samme familie går til dans, betales fuld pris på det første hold, hvorefter der på øvrige/billigste hold gives -10 % RABAT

Rabat ved deltagelse på flere hold

Hvis samme person/par deltager på flere hold ydes -10 % rabat på billigste hold

1. hold: Fuld pris
2. hold: Tilbydes -10 % rabat
3. hold: Tilbydes -15 % rabat
4. hold: Tilbydes -25 % rabat

OBS! Man kan kun benytte én af ovenstående rabatter.

KONTINGENT BETALES RETTIDIGT. VED EVENTUEL RYKKERSKRIVELSE PÅLÆGGES GEBYR KR. 100,00.

Flexordning

Generelt tilmelder eleven sig et bestemt hold på en bestemt dag og skal som udgangspunkt følge dette hele sæsonen. Hos Jens Werner Dans tilbyder vi - som en ekstra service - at eleven kan få mulighed for at "flexe" til et tilsvarende hold/niveau en anden dag i samme uge.


Det forudsætter dog at eleven sender en mail til Jens Werner Dans og efterspørger denne mulighed og det så eventuelt bliver bekræftet, hvis der er plads på holdet.

Ved sygdom eller ferie, refunderes kontingentet ikke

Ved force majeure, som eksempelvis CoVid-19, refunderes kontingentet ikke, men så vidt det er muligt, forlænges sæsonen med de manglende lektioner.

Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer.

TILMELD DIG HER