Udvalg af videoer

Vilkår for brug af [app/hjemmeside]

 1. ACCEPT AF VILKÅR
  1. Ved at anvende denne app eller hjemmesiden klubmodul.dk (herefter ”Hjemmesiden”) accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser (herefter ”Vilkårene”).
  2. Vilkårene erstatter alle tidligere versioner af vilkår for brug af Hjemmesiden. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, skal du straks forlade Hjemmesiden.
  3. Vilkårene opdateres løbende. Det er den til enhver tid gældende version af vilkårene, der gælder for din brug af hjemmesiden. Ved fortsat brug af Hjemmesiden efter opdatering af Vilkårene, accepterer du de opdaterede Vilkår.
 2. OM HJEMMESIDEN
  1. Hjemmesiden leveres af Klubmodul ApS (herefter ”Leverandøren”) efter aftale med nærværende organisation (herefter ”Organisationen”). Leverandøren leverer tjenesterne på Hjemmesiden på vegne af Organisationen og agerer som databehandler for Organisationen i henhold til gældende databeskyttelsesrådgivning.
 3. BRUG AF HJEMMESIDEN
  1. Du skal mindst være 18 år gammel for at bruge Hjemmesiden eller have samtykke fra dine forældre eller værge for at anvende Hjemmesiden.
  2. Oplysninger du afgiver i forbindelse med brug af Hjemmesiden, eksempelvis i forbindelse med til-/afmelding til arrangementer, skal være korrekte og fyldestgørende.
  3. Når du ønsker at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos Organisationen via Hjemmesiden, tildeles du et brugernavn og en adgangskode. Det er dit ansvar at sikre og opretholde fortroligheden af dine loginoplysninger og ikke videregive disse informationer til andre. Du kan bestille en ny adgangskode på denne hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger
  4. Du er selv ansvarlig for at indgå de aftaler og foretage de betalinger, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden.
  5. Hjemmesiden er ikke en betalingstjeneste. Opkrævning af betalinger til Organisationen er Leverandøren uvedkommende og håndteres af Organisationen selv i samarbejde med NETS A/S
  6. Spørgsmål i relation til nogen betaling til Organisationen, herunder men ikke begrænset til spørgsmål om priser, prisoplysninger, opkrævninger, betalingsvilkår, fortrydelsesret, betalingsmetoder, betalingskort (herunder spærring heraf), opsætning af betalinger, behandling af person- og/eller transaktionsoplysninger, kvitteringer, refunderinger, opsigelse af medlemskab, med videre, er Leverandøren uvedkommende og skal sendes til Organisationen.
 4. PERSONOPLYSNINGER
  1. Leverandøren agerer som databehandler på vegne af Organisationen, der er ansvarlig (dataansvarlig) for behandlingen. Organisationens privatlivspolitik beskriver, hvordan dine personlige oplysninger bliver indsamlet, brugt, opbevaret og beskyttet. Privatlivspolitikken er tilgængelig på Hjemmesiden. Ved at bruge Hjemmesiden accepterer du denne privatlivspolitik.
  2. Organisationen vil kun bruge dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
  3. Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.
  4. Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"), kan identificeres ved at den pågældende adresse i browseren begynder med HTTPS.
  5. De oplysninger, du afgiver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med Leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser overfor Organisationen samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
  6. Som registreret bruger hos foreningen eller foreningens leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, der behandles om dig, og du kan gøre indsigelse mod en behandling i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
  7. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.
 5. NYHEDSBREVE
  1. Du kan tilmelde dig Organisationens nyhedsbreve.
  2. Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve, udsendes det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.
  3. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden. I nyhedsbrevene kan der være reklamer for Organisationens sponsorer og eller samarbejdspartnere.
 6. COOKIES
  1. I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.
  2. I din browserindstillinger kan du se, hvorledes du administrerer dette.
 7. TEKNISKE KRAV TIL DIT UDSTYR
  1. Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari, Mozilla, Opera) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).
 8. ANSVARSFRASKRIVELSE
  1. Leverandøren og Organisationen påtager sig at udfolde alle rimelige bestræbelser på at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte og opdaterede, idet der dog tages forbehold for taste- og prisfejl samt forkert angivne tidspunkter og lokationer. Hverken Leverandøren eller Organisationen garanterer, at oplysningerne til enhver tid er præcise eller fuldstændige, idet Leverandøren og Organisationen samtidig forbeholder sig retten til når som helst og uden varsel at foretage ændringer i oplysningerne på Hjemmesiden eller til de ydelser og priser, der er beskrevet. Oplysningerne på Hjemmesiden kan således være forældede.
  2. Hverken Leverandøren eller Organisationen er ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor Leverandøren eller Organisationens kontrol og hverken Leverandøren eller Organisationen kan i noget tilfælde holdes ansvarlig for tab opstået som følge heraf eller som følge af nogen brug af Hjemmesiden i strid med Vilkårene.
  3. Hverken Leverandøren eller Organisationen påtager sig noget ansvar for eventuelle skader hos medlemmer/brugere som følge af brug af Hjemmesiden eller som følge af deltagelse i arrangementer, som du har tilmeldt dig via Hjemmesiden.
  4. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Leverandøren eller Organisationen.
  5. Hverken Leverandøren eller Organisationen indestår for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
  6. Hverken Leverandøren eller Organisation er erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab som følge af fejl eller krænkende indhold i en annoncetekst eller ved et foto
 9. KUNDESERVICE
  1. Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig og du kan altid henvende dig til os, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Såfremt du ønsker at reklamere over en vare eller en tjenesteydelse, skal du dog henvende dig til den webshop eller den Organisation, som du har leveret den vare eller tjenesteydelse, du ønsker at reklamere over.
  2. Du kan kontakte os ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det eventuelle telefonnummer, der er anført på Hjemmesiden.
  3. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor, og vi vil forsøge at hjælpe dig.
  4. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at vi accepterer dine ønsker.
  5. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.
 10. TILMELDING
  1. Tilmelding er mulig i løbet af hele dansesæsonen, dog betales hele den rater du tilmelder dig i, ellers kan man vente med at starte til den 1/12 eller 1/3 som er dato for 2 & 3 rate.
  2. Betalt kontingent kan ikke flyttes til en anden periode!
  3. Søskende-/familierabat
   Hvis flere i samme familie går til dans, betales fuld pris på det første hold, hvorefter der på øvrige/billigste hold gives -10 % RABAT
  4. Rabat ved deltagelse på flere hold
   Hvis samme person/par deltager på flere hold ydes -10 % rabat på billigste hold
   1. hold: Fuld pris
   2. hold: Tilbydes -10 % rabat
   3. hold: Tilbydes -15 % rabat
   4. hold: Tilbydes -25 % rabat
  5. OBS! Man kan kun benytte én af ovenstående rabatter.
  6. KONTINGENT BETALES RETTIDIGT. VED EVENTUEL RYKKERSKRIVELSE PÅLÆGGES GEBYR KR. 100,00.
  7. Flexordning
   Generelt tilmelder eleven sig et bestemt hold på en bestemt dag og skal som udgangspunkt følge dette hele sæsonen. Hos Jens Werner Dans tilbyder vi - som en ekstra service - at eleven kan få mulighed for at "flexe" til et tilsvarende hold/niveau en anden dag i samme uge.
   Det forudsætter dog at eleven sender en mail til Jens Werner Dans og efterspørger denne mulighed og det så eventuelt bliver bekræftet, hvis der er plads på holdet.
  8. Ved sygdom eller ferie, refunderes kontingentet ikke
 11. BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDMELDELSE
  1. Man binder sig for en hel dansesæson ved tilmelding, da man optager en plads på holdet.
  2. Hvis man mod forventning ønsker at udmelde sig i løbet af sæsonen, kan man udmelde sig løb md + 2 Måneder inden kommende rate skal betales. Dvs. man skal udmelde sig i sep md for ikke at betale 2 rate og udmelde sig i Dec. md for ikke at betale 3 rate. Ellers vil kommende rate blive trukket automatisk.
  3. Har man betalt hele sæsonen fra start af, kan beløbet ikke refunderes.
 12. FORCE MAJEURE
  1. Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelse, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure, f.eks. CoVid-19). Ansvarsfriheden er gældende i den periode hvor den force majeure-begrundende begivenhed består. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende: strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt, civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe, umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler, umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk, en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
  2. Ved Force majeure vil sæsonen så vidt det er muligt, forlænges med de manglende lektioner.